Palliatieve zorgGezondheidscheckReizigersvaccinatieOuderenzorg 70+VrouwenspreekuurBloed prikken

Palliatieve zorg

In de dagelijkse praktijk komt het vaak voor dat mensen tobben met de gevolgens van een ongeneeslijke ziekte. Daarbij kan speciale zorg en ondersteuning gegeven worden die palliatieve zorg heet.

Dr. van Dijk heeft de registratie Kaderarts Palliatieve Zorg. Dat betekent dat hij speciaal deskundig is op het gebied van palliatieve zorg.

Gezondheidscheck

Vanaf mei 2012 zijn we in onze praktijk gestart met de uitvoering van het preventieconsult. Het preventieconsult omvat een risicotest (digitaal of op papier), waarmee mensen van 45 jaar en ouder een eerste inschatting krijgen van hun risico op hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade.

Reizigersvaccinatie

U kunt bij ons ook terecht voor reizigersadvisering en vaccinaties. Eén van de huisartsen heeft daartoe een aanvullende opleiding gevolgd. Tijdens het consult krijgt u behalve de benodigde vaccinaties en recepten ook informatie en advies die is toegespitst op uw specifieke reis.

Ouderenzorg 70+

Voor alle mensen vanaf 70 jaar wordt er sinds 2009 ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk geboden. Het doel is om ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mogelijkheden te geven om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven met eventuele hulpmiddelen.

Wij kunnen u helpen/ondersteunen bij:

  • Lichamelijke klachten (in overleg met de huisarts)
  • Helpen bij medicatie (zoals de juiste medicatie, wanneer in te nemen)
  • Psychosociale klachten zoals geheugenverlies en depressieve gevoelens
  • Het inschakelen van schoonmaakhulp, thuiszorg, alarmering, aanpassingen in huis
  • Advies over hulpmiddelen (zoals rollator, douche stoel)
  • Advies over verzorgingshuizen, verpleeghuizen en diverse vormen van dagopvang

Vrouwenspreekuur

Voor alle vrouwen met onderstaande klachten is er vanaf september 2013 een vrouwenspreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden door Alieke van Silfhout (praktijkverpleegkundige), onder supervisie van Marjan Schot (huisarts). Het doel van dit spreekuur is dat er een vast aanspreekpunt is, er ruimer gepland is dan bij de huisarts en er gericht advies is over doorverwijzing en evt. hulpmiddelen.

U kunt voor de volgende klachten bij ons terecht:

  • Anticonceptie
  • Incontinentie (urineverlies)
  • Overgangsklachten
  • Vaginale klachten (bijv. vaginale afscheiding)

Bloed prikken

Iedere dag (maandag tot en met vrijdag)  kunnen patienten bij ons terecht tussen 08:30 - 09:30 uur voor het bloedprikken. Op maandag en woensdag kunnen patienten van de trombosedienst (INR-bloedafname) terecht van 09:30 - 10:00 uur.

Welkom

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Ederveen. Op deze site vindt u informatie over de praktijk, over de medewerkers, de openingstijden en ook de laatste nieuwtjes.

Landelijk schakelpunt

Het Landelijk schakelpunt is een initiatief om patiëntgegevens via de computer te delen. We promoten dit initiatief zodat meer mensen hun toestemming hiervoor kunnen geven. Klik hier voor meer informatie.