Huisartsenpraktijk Ederveen

Patiëntenomgeving Inloggen

Mogelijk hinder door update computersysteem

Graag willen wij u op de hoogte brengen dat er op vrijdag 9 juli 2021 een update van ons computersysteem zal plaatsvinden. Het kan zijn dat er op deze dag en op maandag 12 juli er een vertraging is in het verwerken van uw medicijn aanvragen en dat wij mogelijk enige technische hinder ondervinden in het plannen van uw afspraken. 

Wij hopen dat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt en proberen uiteraard om de bereikbaarheid van onze praktijk zo optimaal mogelijk te houden. 

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Levensgevaar? Bel 112! Spoedgevallen 0318-745222 en buiten openingstijden de Huisartsenpost 0318-200800