Huisartsenpraktijk Ederveen

Patiëntenomgeving Inloggen

Spreekuur

Inloopspreekuur

Per 2 januari 2023 zal er weer inloopspreekuur zijn. Dit inloopspreekuur zal zijn vanaf 08:00 tot 08:30 uur en is bedoeld voor 1 korte klacht van maximaal 5 minuten. De inschrijflijst vind u in de hal bij binnenkomst.
Wij verzoeken u vriendelijk bij koorts en hoesten eerst telefonisch contact op te nemen met de huisartsenpraktijk.

LET OP: Bloedprikken is nog steeds op afspraak

Spreekuren praktijkondersteuners

Alieke Prins, Merel de Kruif en Agnes Buis zijn als praktijkondersteuner werkzaam in de huisartsen praktijk. De spreekuren die zij doen:

Alle veranderingen in de behandeling worden overlegd met de artsen. Afspraken voor deze spreekuren kunt u maken via de assistentes.

Anna Frens en Liesbeth Malestein zijn als praktijkondersteuner (POH-GGZ) werkzaam in de huisartsenpraktijk.

Wat doet de POH-GGZ?

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg.

Huisartspraktijken kunnen sinds 2007 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen.

De POH-GGZ kan worden gezien als de voordeur van de GGZ. Het is aan de POH-GGZ om in te schatten van welke problematiek sprake is en de ernst ervan, voordat er eventueel wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ.

Spreekuren assistentes

Behalve voor het maken van een afspraak kunt u bij de assistente ook terecht voor vragen over verwijskaarten, machtigingen, enzovoort. Daarnaast kunt u op afspraak dagelijks terecht voor o.a. bloeddrukmetingen, injecties, het uitspuiten van oren, het maken van uitstrijkjes, vaccinaties, verwijderen van hechtingen etc..

Volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) mogen wij de niet-nagekomen afspraak bij u in rekening brengen. Dit bedrag dient u zelf te betalen en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Levensgevaar? Bel 112! Spoedgevallen 0318-745222 en buiten openingstijden de Huisartsenpost 0318-200800