Huisartsenpraktijk Ederveen

Patiëntenomgeving Inloggen

Onderzoek en diagnose

U kunt bij ons terecht voor onderstaande medische onderzoeken.

Echoscopie

Ook voor enkele eenvoudige echo-onderzoeken kunt u bij onze praktijk terecht. Dokter Dorresteijn heeft hiertoe een aanvullende opleiding gevolgd.Het gaat om onderzoeken van galblaas, nieren, blaas, baarmoeder, aorta (grote lichaamsslagader) etc., en om een aantal echo-onderzoeken tijdens de zwangerschap. In een aantal gevallen zult u alsnog worden doorgestuurd naar het ziekenhuis waar meer geavanceerde apparatuur en expertise voorhanden is.

Longfunctietest

Deze wordt ook wel spirometrie genoemd. Door deze test kunnen we zien hoe goed uw longen werken en of er sprake is van vernauwing van uw luchtwegen. De longfunctietest helpt de arts om vast te stellen of u astma heeft.

Bloedonderzoek

In verband met het Coronavirus kunt u van maandag tot en met vrijdag, uitsluitend op afspraak terecht tussen 08:30 - 09:30 uur voor het bloedprikken. Op maandag en woensdag kunnen patiënten van de trombosedienst (INR-bloedafname) terecht van 09:30 - 10:00 uur. Ook het prikken voor de trombosedienst gaat uitsluitend op afspraak.  

Urineonderzoek

Bij plasklachten of vermoedens op een blaasontsteking kunt u de urine laten onderzoeken. U kunt een briefje en het potje voor dit onderzoek gratis afhalen bij de assistente. Plas eerst een beetje urine in het toilet en vang vervolgens wat urine op in een schoon potje. De urinecontainer en het briefje waarop u uw klachten hebt genoteerd kunt u aan de balie inleveren (bij voorkeur voor 10: 00 uur). De assistente onderzoekt de urine en heeft overleg met de huisarts.

Hartfilmpje

Bij klachten in de borststreek wordt een ECG of hartfilmpje gemaakt. Vroeger moest u daarvoor naar het ziekenhuis maar nu kan dat ook bij uw huisarts.

Uitslagen opvragen

Levensgevaar? Bel 112! Spoedgevallen 0318-745222 en buiten openingstijden de Huisartsenpost 0318-200800